Pracovní právo

Zastupujeme naše klienty ve všech pracovněprávních záležitostech, ať již se jedná o přípravu pracovních smluv, tvorbu vnitropodnikových předpisů, zastupování ve sporech se zaměstnanci a problematiku propouštění. Věnujeme se zavádění flexibilních moderních forem zaměstnávání dle firemních potřeb (konta pracovní doby, samoplánování směn, sdílení pracovních míst, zavádění home office, atd.). Řešíme veškeré problematické situace z oblasti pracovního práva. Podílíme se na přípravě kolektivních smluv. Hájíme klienty při kontrolách ze strany státních orgánů (inspektoráty práce) a zastupujeme je v následných sporech.

Vybrané reference:

Příprava manažerských a pracovních smluv a další pracovněprávní dokumentace pro řadu českých i mezinárodních společností, přizpůsobení koncernové dokumentace dle požadavků českého práva, vytvoření interních směrnic a procedur

Pracovněprávní audity pro řadu českých i mezinárodních společností, optimalizace nastavení pracovních vztahů a zavedení flexibilních prvků

Realizace motivačního programu a systému zaměstnaneckých akcií pro českou pobočku globální technologické společnosti

Zajištění převodu obchodního závodu včetně převodu zaměstnanců pro předního globálního výrobce fotomateriálů

Zastupování přední rakouské obchodní společnosti ve sporech s vrcholovými manažery

Zavedení kont pracovní doby pro předního výrobce zdravotnických prostředků

Zastupování německé poradenské společnosti při ukončení pracovního poměru s vrcholovým zaměstnancem a ve sporu o neplatnosti výpovědi

Zastoupení významné české strojírenské společnosti při jednání s odborovou organizací, příprava kolektivních smluv

Zastupování významné stavební společnosti před správními orgány a ve sporech z pracovního úrazu

Dlouholeté pracovněprávní poradenství pro řadu českých a mezinárodních společností na „denní“ bázi napříč obory (farmacie, doprava, development, finanční sektor, IT sektor, průmysl, poradenství)

Zpracování právních stanovisek ve věci ochrany osobních údajů zaměstnanců, zákazů diskriminace, přeshraničního vysílání pracovníků, agenturního zaměstnávání, odměňovacích systémů a k dalším tématům pro řadu českých i mezinárodních společností

Created by ©wordpressweb.cz
Top