Insolvence a restrukturalizace

Poskytujeme komplexní právní poradenství týkající se insolvencí či restrukturalizací společností. Zajišťujeme prevenci insolvenčních rizik a zastoupení věřitelů při uplatnění insolvenčních nároků, včetně účasti na věřitelských orgánech a zastoupení v incidenčních sporech. Na straně úpadců se zabýváme přípravou nekonkursních režimů řešení finanční nouze (moratorium, reorganizace) za účelem zachování provozu. Provádíme všechny druhy restrukturalizací společností.

Vybrané reference:

Zastupování průmyslového podniku při přípravě moratoria a reorganizace, zastoupení vůči insolvenčnímu správci a věřitelům, příprava insolvenčního financování a zastoupení v incidenčních sporech

Restrukturalizace významné české obchodní skupiny, zahrnující odštěpení společností a oddělení správcovských, nemovitostních a provozních společností, souvisejí převody zaměstnanců a know-how, příprava vnitroskupinové smluvní dokumentace

Zastupování řady společností při uplatnění práv v insolvenci, včetně přípravy insolvenčních přihlášek, zastoupení ve věřitelských orgánech a při sporech o insolvenčních pohledávkách

Zastupování významné developerské společnosti při výkupu nemovitostních aktiv z insolvence

Restrukturalizace významné dopravní společnosti na holdingovou skupinu s odštěpením provozních společností a zajištění vnitroskupinové smluvní dokumentace

Restrukturalizace skupiny významné developerské společnosti a příprava pro vstup dalšího investora, příprava akcionářských smluv a nové nastavení vnitroskupinových vztahů

Nastavení režimu krizového managementu a preventivního protiinsolvenčního režimu významné obchodní skupiny, příprava příslušné dokumentace a dojednání nových vztahů s obchodními partnery

Created by ©wordpressweb.cz
Top