NEWS

Je nám velkou ctí a potěšením přivítat v našem týmu uznávanou expertku na právo nemovitostí a správní právo JUDr. Evu Dobrohruškovou. Eva má v těchto oblastech více jak 30 let praxe a byla zmíněna v žebříčku 100 TOP žen česko-slovenského právního byznysu.

V rámci poskytování právního poradenství jednomu z lídrů maloobchodního trhu v České republice – společnosti Albert Česká republika – tým vedený Mgr. Ing. Lucií Brejškovou tomuto klientovi mimo jiné asistoval v procesu vyjednávání a uzavření tzv. „built-to-suit“ nájemní smlouvy se společností ze skupiny evropského developera průmyslových nemovitostí P3 Logistic Parks.

Konto pracovní doby představuje moderní způsob rozvrhování pracovních směn. Tento režim je výhodný zejména pro velké průmyslové podniky, kterým přináší flexibilitu a významné úspory. Naše kancelář zajišťovala zavedení tohoto systému v české pobočce rakouského výrobce potřeb pro domácnost. Pro klienta jsme připravili kompletní právní dokumentaci a zajistili jsme pro něj hladké zavedení systému do jeho výrobní praxe. Za kancelář tento projekt zajišťovali Mgr. Jiří Salač, LL.M. a JUDr. Michal Dvořák.

Našemu klientovi, švýcarské investiční skupině zabývající se výstavbou a správou nemovitostí po celé Evropě, poskytujeme právní služby související s realizací nemovitostního projektu o celkové výměře 5.000 m2 na Praze 2, který bude provozován za účelem poskytování střednědobého bydlení profesionálům a studentům. Poradenství poskytnuté týmem vedeným JUDr. Tomášem Opletalem a JUDr. Michalem Dvořákem na počátku spočívalo v provedení právní prověrky a vyjednání převodní dokumentace ohledně akvizice budov pro daný projekt a dále pokračuje zastupováním klienta ve všech záležitostech souvisejících s developmentem těchto prostor.

Peakside Capital dokončila prodej retailového portfolia v České republice. Gratulujeme našemu klientovi – investiční společnosti Peakside Capital – k završení několikaletého procesu prodeje jejího retailového nemovitostního portfolia v České republice. Od roku 2015 se uskutečnilo celkem 38 transakcí o celkové hodnotě přes 90 milionů EUR, jejichž prostřednictvím společnost Peakside Capital prodala svá retailová aktiva o celkové ploše cca 177.000 m2. Týmu vedenému Mgr. Ing. Lucií Brejškovou bylo potěšením s Peakside Capital na řadě těchto transakcí spolupracovat.

Naše kancelář se podílí na přednáškách patentového práva a práva průmyslového vlastnictví pro České vysoké učení technické v Praze. Jejich předmětem je praktická aplikace patentového práva se zaměřením na problematiku ochrany práv vynálezců, smluv z průmyslového vlastnictví, zaměstnaneckých vynálezů a souvisejících právních sporů. Přednášky navazují na naše dlouhodobé zkušenosti z oblasti IT & IP práva. Přednášky za kancelář zajišťuje Mgr. Jiří Salač, LL.M.

Naše advokátní kancelář zastupovala developerskou společnost spadající do významné středoevropské bankovní skupiny při vyjednání podmínek prodeje obchodních prostor o výměře několik tisíc metrů čtverečních za účelem zřízení a provozování supermarketu v nově realizovaném multifunkčním domě v Praze. Kupujícím byl zahraniční obchodní řetězec působící na českém trhu. Právní služby poskytl team složený z JUDr. Tomáše Opletala, Mgr. Ing. Lucie Brejškové a JUDr. Michala Dvořáka.

Tým vedený partnerem, JUDr. Tomášem Opletalem, a advokátem, JUDr. Michalem Dvořákem, poskytoval právní poradenství přední české bance při prodeji kancelářské budovy na pražských Vinohradech. Transakce byla uzavřena v létě 2020 a cena transakce nebyla zveřejněna. Naše advokátní kancelář poskytovala právní služby při vyjednávání transakční dokumentace, která zahrnovala i nájemní smlouvu pro budoucí užívání objektu prodávajícím, při samotném provedení transakce a navazujících kroků.

Založení pobočky v Moravskoslezském kraji. Další rozvoj naší kanceláře vnímáme jako jednu z priorit. Proto jsme se rozhodli reagovat na růst poptávky po špičkových právních službách také v oblasti mimopražského trhu, a to založením pobočky v Moravskoslezském kraji, kterou povede JUDr. Michal Vítek, Ph.D., advokát. Budeme Vám trvale k dispozici na adrese Masarykova třída 39 v Opavě.

Spojení kanceláří. Jako vyvrcholení úspěšné dlouhodobé spolupráce týmů OHB a Salač Legal dochází ke spojení obou kanceláří. Nadále budeme vystupovat pod novým společným obchodním názvem OHBS. Spojením dochází k vytvoření silného týmu zkušených specializovaných právníků poskytujících právní služby ve všech právních oblastech. Dojde tím k dalšímu prohloubení našeho zaměření na profesionální a efektivní právní poradenství zejména pro firemní sféru a podnikatele, kdy významnou část naší klientely tvoří zahraniční subjekty. Jsme přesvědčeni, že z tohoto spojení budou mít prospěch zejména naši klienti.

Dne 12.3.2020 vyhlásila vláda ČR v souvislosti s hrozbou COVID-19 nouzový stav. Jsou vydávána krizová opatření se zásadním dopadem do fungování občanů i firem. Vzhledem k rychle se měnící situaci poskytujeme našim klientům právní poradenství, které slouží k rychlé orientaci v aktuálních předpisech a jejich aplikaci v podmínkách konkrétních subjektů. Doporučujeme tak další postup směřující k minimalizaci škod z COVID-19. Dále asistujeme klientům při využití nových forem státní podpory pro podnikatele. Zájemci mohou v této souvislosti kdykoliv kontaktovat naše advokáty, kteří situaci trvale sledují a vyhodnocují.

Stěhování kanceláře. Od 1.3. působíme na nové adrese v Dlouhé ul. 714/36. Naše kancelář je umístěna v prvním patře Wohankova domu na křížení ulic Dlouhá a Rybná. Jedná se o krásné původní prostory rohového secesního objektu, který tradičně sloužil jako reprezentační a obchodní sídlo. Věříme, že nové prostory budou sloužit jako příjemné a reprezentativní prostředí pro schůzky s našimi klienty a pro realizaci jejich transakcí.

Poskytujeme právní poradenství významné české developerské společnosti v rámci výstavby retailového parku v Hradci Králové (o celkové plánované rozloze cca 130.000 m2). Tým vedený Mgr. Ing. Lucií Brejškovou a JUDr. Tomášem Opletalem asistuje při jednání s budoucími kupujícími, připravuje veškerou transakční dokumentaci a poskytuje klientovi komplexní právní podporu v rámci procesu developmentu celého parku.

V březnovém čísle časopisu Práce a mzda vychází náš další článek Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí. Autoři Mgr. Jiří Salač, LL.M. a JUDr. Michal Dvořák se věnují aktuálnímu tématu limitů ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti a dopadům do podnikové sféry. V článku shrnujeme nová rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a aktuální praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů při aplikaci evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Mgr. Ing. Lucie Brejšková již druhým rokem působí jako mentorka Skandinávské obchodní komory v rámci projektu Mentoring Exchange a poskytuje mentoring členům managementu významných společností.

V zastoupení našeho klienta jsme dosáhli významného procesního vítězství ve sporu z mezinárodního obchodu. JUDr. Michal Vítek, Ph.D., který vedl zastoupení významné německé firmy, dosáhl zamítnutí žaloby. Úspěch byl založen procesní obranou při užití argumentů z oblasti mezinárodního procesního práva. Jedná se o oblast jeho dlouhodobé právní specializace.

Německá veřejnoprávní televize ZDF nás požádala o expertní vyjádření k některým aspektům českého práva. Mgr. Jiří Salač, LL.M., který se zaměřuje na poradenství pro německy mluvící klienty, poskytl pro zpravodajské vysílání rozhovor na téma podmínek podnikání českých firem v Německu a odpovídal na související otázky z oblasti obchodního a živnostenského práva. Viz www.zdf.de.

Dosáhli jsme zásadního úspěchu u Rozhodčího soudu Hospodářské a Agrární komory. Mgr. Jiří Salač, LL.M., který v této arbitráži vedl zastoupení významného rakouského koncernu, dosáhl zamítnutí žaloby, a tedy plného vítězství klienta. Spor v hodnotě desítek milionů Kč se týkal výstavby obchodního centra a uplatnění nároků z příslušných obchodních kontraktů.

Poskytovali jsme právní poradenství zahraničnímu private equity fondu v rámci akvizice komerční nemovitosti v Brně (11.000 m2). Tým vedený Mgr. Ing. Lucií Brejškovou asistoval při strukturování transakce, provedl právní prověrku a poskytoval komplexní právní podporu transakce z pohledu českého práva. Více informací o transakci např. zde: http://europaproperty.com/news/2019/10/peakside-acquire-commercial-and-office-property-in-brno-6229.

Poskytujeme právní poradenství v souvislosti s refinancováním významné nadnárodní farmaceutické skupiny zaměřující se na oblast paralelních importů a generických léčiv. V této multinárodní transakci je naše kancelář součástí mezinárodního týmu právníků a je odpovědna za veškeré české právní aspekty projektu, včetně přípravy smluvní dokumentace a instrumentů zajištění a registrace ve veřejných rejstřících. Transakce se za náš tým zúčastnil Mgr. Jiří Salač, LL.M. a JUDr. Michal Dvořák.

Mgr. Ing. Lucie Brejšková působí jako mentorka xPORT Business Accelerator Vysoké školy ekonomické, který pomáhá inovativním nápadům a startupům na jejich cestě k úspěchu (více informací o xPORTu zde: https://xport.vse.cz). Spolu s JUDr. Michalem Dvořákem rovněž poskytují one-to-one konzultace účastníkům Startup Festivalů pořádaných xPORTEM (více informací zde: https://www.startupfestival.cz).

V zářijovém čísle časopisu Práce a mzda vychází náš další článek Konkurenční doložka v praxi. Autoři Mgr. Jiří Salač, LL.M. a JUDr. Michal Dvořák se zde věnují aktuální problematice konkurenčních doložek v pracovních smlouvách. Reagují zde na aktuální vývoj judikatury Ústavního soudu a shrnutí související doporučení pro podnikovou praxi. Článek je k dispozici na https://www.praceamzda.cz/clanky/konkurencni-dolozka-v-praxi.

Created by ©wordpressweb.cz
Top