NEWS

Založení pobočky v Moravskoslezském kraji. Další rozvoj naší kanceláře vnímáme jako jednu z priorit. Proto jsme se rozhodli reagovat na růst poptávky po špičkových právních službách také v oblasti mimopražského trhu, a to založením pobočky v Moravskoslezském kraji, kterou povede JUDr. Michal Vítek, Ph.D., advokát. Budeme Vám trvale k dispozici na adrese Masarykova třída 39 v Opavě.

Spojení kanceláří. Jako vyvrcholení úspěšné dlouhodobé spolupráce týmů OHB a Salač Legal dochází ke spojení obou kanceláří. Nadále budeme vystupovat pod novým společným obchodním názvem OHBS. Spojením dochází k vytvoření silného týmu zkušených specializovaných právníků poskytujících právní služby ve všech právních oblastech. Dojde tím k dalšímu prohloubení našeho zaměření na profesionální a efektivní právní poradenství zejména pro firemní sféru a podnikatele, kdy významnou část naší klientely tvoří zahraniční subjekty. Jsme přesvědčeni, že z tohoto spojení budou mít prospěch zejména naši klienti.

Dne 12.3.2020 vyhlásila vláda ČR v souvislosti s hrozbou COVID-19 nouzový stav. Jsou vydávána krizová opatření se zásadním dopadem do fungování občanů i firem. Vzhledem k rychle se měnící situaci poskytujeme našim klientům právní poradenství, které slouží k rychlé orientaci v aktuálních předpisech a jejich aplikaci v podmínkách konkrétních subjektů. Doporučujeme tak další postup směřující k minimalizaci škod z COVID-19. Dále asistujeme klientům při využití nových forem státní podpory pro podnikatele. Zájemci mohou v této souvislosti kdykoliv kontaktovat naše advokáty, kteří situaci trvale sledují a vyhodnocují.

Stěhování kanceláře. Od 1.3. působíme na nové adrese v Dlouhé ul. 714/36. Naše kancelář je umístěna v prvním patře Wohankova domu na křížení ulic Dlouhá a Rybná. Jedná se o krásné původní prostory rohového secesního objektu, který tradičně sloužil jako reprezentační a obchodní sídlo. Věříme, že nové prostory budou sloužit jako příjemné a reprezentativní prostředí pro schůzky s našimi klienty a pro realizaci jejich transakcí.

Poskytujeme právní poradenství významné české developerské společnosti v rámci výstavby retailového parku v Hradci Králové (o celkové plánované rozloze cca 130.000 m2). Tým vedený Mgr. Ing. Lucií Brejškovou a JUDr. Tomášem Opletalem asistuje při jednání s budoucími kupujícími, připravuje veškerou transakční dokumentaci a poskytuje klientovi komplexní právní podporu v rámci procesu developmentu celého parku.

V březnovém čísle časopisu Práce a mzda vychází náš další článek Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí. Autoři Mgr. Jiří Salač, LL.M. a JUDr. Michal Dvořák se věnují aktuálnímu tématu limitů ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti a dopadům do podnikové sféry. V článku shrnujeme nová rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a aktuální praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů při aplikaci evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Mgr. Ing. Lucie Brejšková již druhým rokem působí jako mentorka Skandinávské obchodní komory v rámci projektu Mentoring Exchange a poskytuje mentoring členům managementu významných společností.

V zastoupení našeho klienta jsme dosáhli významného procesního vítězství ve sporu z mezinárodního obchodu. JUDr. Michal Vítek, Ph.D., který vedl zastoupení významné německé firmy, dosáhl zamítnutí žaloby. Úspěch byl založen procesní obranou při užití argumentů z oblasti mezinárodního procesního práva. Jedná se o oblast jeho dlouhodobé právní specializace.

Německá veřejnoprávní televize ZDF nás požádala o expertní vyjádření k některým aspektům českého práva. Mgr. Jiří Salač, LL.M., který se zaměřuje na poradenství pro německy mluvící klienty, poskytl pro zpravodajské vysílání rozhovor na téma podmínek podnikání českých firem v Německu a odpovídal na související otázky z oblasti obchodního a živnostenského práva. Viz www.zdf.de.

Dosáhli jsme zásadního úspěchu u Rozhodčího soudu Hospodářské a Agrární komory. Mgr. Jiří Salač, LL.M., který v této arbitráži vedl zastoupení významného rakouského koncernu, dosáhl zamítnutí žaloby, a tedy plného vítězství klienta. Spor v hodnotě desítek milionů Kč se týkal výstavby obchodního centra a uplatnění nároků z příslušných obchodních kontraktů.

Poskytovali jsme právní poradenství zahraničnímu private equity fondu v rámci akvizice komerční nemovitosti v Brně (11.000 m2). Tým vedený Mgr. Ing. Lucií Brejškovou asistoval při strukturování transakce, provedl právní prověrku a poskytoval komplexní právní podporu transakce z pohledu českého práva. Více informací o transakci např. zde: http://europaproperty.com/news/2019/10/peakside-acquire-commercial-and-office-property-in-brno-6229.

Poskytujeme právní poradenství v souvislosti s refinancováním významné nadnárodní farmaceutické skupiny zaměřující se na oblast paralelních importů a generických léčiv. V této multinárodní transakci je naše kancelář součástí mezinárodního týmu právníků a je odpovědna za veškeré české právní aspekty projektu, včetně přípravy smluvní dokumentace a instrumentů zajištění a registrace ve veřejných rejstřících. Transakce se za náš tým zúčastnil Mgr. Jiří Salač, LL.M. a JUDr. Michal Dvořák.

Mgr. Ing. Lucie Brejšková působí jako mentorka xPORT Business Accelerator Vysoké školy ekonomické, který pomáhá inovativním nápadům a startupům na jejich cestě k úspěchu (více informací o xPORTu zde: https://xport.vse.cz). Spolu s JUDr. Michalem Dvořákem rovněž poskytují one-to-one konzultace účastníkům Startup Festivalů pořádaných xPORTEM (více informací zde: https://www.startupfestival.cz).

V zářijovém čísle časopisu Práce a mzda vychází náš další článek Konkurenční doložka v praxi. Autoři Mgr. Jiří Salač, LL.M. a JUDr. Michal Dvořák se zde věnují aktuální problematice konkurenčních doložek v pracovních smlouvách. Reagují zde na aktuální vývoj judikatury Ústavního soudu a shrnutí související doporučení pro podnikovou praxi. Článek je k dispozici na https://www.praceamzda.cz/clanky/konkurencni-dolozka-v-praxi.