JUDr. Sylvie Donthová, Ph.D.

advokátka

sylvie.donthova@ohbs.cz

+420 721 280 635

JUDr. Sylvie Donthová, Ph.D. je advokátkou specializující se především na kompletní právní poradenství v oblasti práva společností, včetně fúzí a akvizic, a práva nemovitostí, zejména poskytování kompletních právních služeb developerským společnostem a vlastníkům významných administrativních i obytných budov v souvislosti s akvizicemi, pronájmem, správou nebo prodejem nemovitostí. Má dlouholetou zkušenost s poradenstvím v oblasti práva cenných papírů, duševního vlastnictví i v pracovněprávních záležitostech, včetně zastupování ve sporech s oblastními inspektoráty práce.

Věnuje se rovněž právnímu poradenství při rychlém a efektivním vymáhání pohledávek a zastupování klientů i v rámci soudních, správních, exekučních, insolvenčních, konkurzních a vyrovnacích řízeních, i osobnímu bankrotu. V neposlední řadě se zabývá rodinným právem a poskytuje kompletní právní služby při rozvodu sporném i nesporném, úpravě poměrů k dětem a vypořádání společného jmění manželů, včetně zastupování u soudu. Dlouhodobě působila ve společnosti obchodující s cennými papíry patřící do skupiny významné rakouské banky.

Právní služby poskytuje v češtině, angličtině a němčině.

Created by ©wordpressweb.cz
Top