Soudní spory a arbitráže

Zastupujeme klienty ve všech typech sporů. Máme rozsáhlé zkušenosti při úspěšném zastupování u státních soudů, domácí i mezinárodní arbitráže. Účastnili jsme se řady případů vyjednání soudních i mimosoudních smírů. Specializujeme se zejména na spory z obchodních smluv, spory nemovitostní, náhrady škody z přepravy a pracovněprávní spory. Zajišťujeme komplexní proces vymáhání pohledávek. Věnujeme se uplatňování nároků v insolvencích, zastupování ve věřitelských orgánech a sporech s insolvenčními správci.

Vybrané reference:

Právní poradenství jedné z největších českých bank ve sporu ohledně platnosti nájemní smlouvy hlavní regionální pobočky

Právní poradenství jedné z největších českých bank ve sporu ohledně předkupního práva na nemovitost

Právní zastupování jedné z největších rakouských bank v soudním sporu o platnost smlouvy o zajišťovacím převodu práva k obchodním podílům

Právní zastupování mezinárodní společnosti činné v oblasti automobilového průmyslu v rozhodčím řízení týkajícím se akvizice jednoho z hlavních dodavatelů automobilového průmyslu v ČR a SR v oblasti plastových dílů

Právní poradenství v oblasti soudních sporů týkajících se akvizice akcií ve významné realitní společnosti

Právní poradenství leasingových společností v rámci komplexního řešení pohledávek po lhůtě splatnosti v řádech tisíců sporů, insolvenčních a exekučních řízení

Právní poradenství a zastupování významného celosvětového výrobce sklářských výrobků pro stavební a automobilový průmysl týkající se optimálního, efektivního a rychlého vymáhání a uspokojování pohledávek včetně insolvenčních a konkurzních řízení

Created by ©wordpressweb.cz
Top