Právní zastoupení před orgány státní správy ČR a před Evropskou komisí

Poskytujeme právní poradenství v oblasti správního práva, zastupujeme naše klienty ve správních řízeních na všech úrovních, včetně ministerstev ČR. Prosazujeme použití přímo aplikovatelného unijního práva; v případě porušení unijního práva ze strany ČR zastupujeme klienty v řízení ohledně stížnosti před Evropskou komisí.

Vybrané reference:

Právní poradenství týkající se řádné implementace směrnice EU Českou republikou

Právní zastoupení před ústředním orgánem státní správy v Brně

Právní poradenství týkající se rozporu českého zákona a nařízení EU s následným podáním stížnosti k Evropské komisi proti České republice, jejímž výsledkem byla změna české legislativy

Právní poradenství týkající se chybné aplikace nařízení EU s následným podáním stížnosti k Evropské komisi proti České republice

Created by ©wordpressweb.cz
Top