Korporátní právo a M&A

Zabýváme se všemi oblastmi korporátního práva a máme rozsáhlé zkušenosti s realizací veškerých druhů M&A procesů a transakcí. Naše klienty pravidelně zastupujeme při převodech společností či závodů, při veškerých přeměnách společností (fúze, odštěpení, změny právních forem, atd.) a též při zakládání společných podniků joint-ventures. Zajišťujeme komplexně zakládání společností, změny struktury i likvidace, včetně speciálních forem (svěřenské fondy, investiční společnosti). Specializujeme se na optimalizace firemních struktur a též problematiku rodinného nástupnictví. Poskytujeme poradenství ve všech otázkách týkajících se správy společností a jejích vnitřních vztahů.

Vybrané reference:

Realizace přeměny dopravní společnosti do holdingové struktury zahrnující odštěpení provozních společností od společnosti správcovské a nemovitostní

Vnitroskupinová fúze významné zahraniční obchodní společnosti včetně skupinové restrukturalizace a přenastavení vnitroskupinových vztahů

Realizace rodinného nástupnictví napříč obory (nemovitosti, doprava, strojírenství, velkoobchod, hotely) s nastavením korporátní struktury a rodinných holdingů

Příprava joint-venture významné české a mezinárodní potravinářské společnosti, příprava souvisejících akcionářských smluv a akvizičních smluv

Zastoupení řady zahraničních strategických investorů při akvizici českých společností včetně provedení právní prověrky due diligence, přípravy akvizičních smluv a smluv o financování

Zastoupení řady vlastníků českých společností napříč obory (výroba, služby, technologie, software, zdravotnictví) při jejich prodeji zahraničním kupujícím, včetně optimalizace struktury pro prodej, přípravy převodních smluv a další dokumentace

Zastoupení kupujících při management buy-out procesu a zajištění veškeré smluvní dokumentace

Provádění běžné právní správy (corporate governance) pro řadu společností českých i zahraničních

Změna právní formy řady společností, příprava příslušné dokumentace a zajištění registračních náležitostí

Created by ©wordpressweb.cz
Top