IP a IT právo

Poskytujeme právní podporu v oblasti autorských práv a práv duševního vlastnictví. Zabýváme se registrací ochranných známek a patentů, včetně evropských a mezinárodních. Věnujeme se přípravě licenčních smluv a uplatnění práv z nich. Zastupujeme firmy i autory ve sporech při porušení autorských a průmyslových práv a ve sporech nekalosoutěžních. Specializujeme se na složitou problematiku zaměstnaneckých autorských práv, výkonu práv zaměstnavateli a převodů těchto práv. Zabýváme se též právním zajištěním obchodování na internetu a e-shopů.

Vybrané reference:

Provedení komplexní právní prověrky výrobce software, příprava celkové dokumentace s autory a EULA dokumentace, narovnání vztahů s autory

Zastoupení významné internetové společnosti při registraci evropských a mezinárodních ochranných známek (USA)

Zastoupení farmaceutické společnosti ve sporu o ochrannou známku, arbitrážní řízení a dohoda o převzetí ochranné známky

Zastoupení české společnosti jako žalobce ve sporu z porušování práv z ochranné známky

Zastoupení zaměstnanců jako autorů na vymožení dodatečné odměny za použití autorských práv zaměstnavatelem

Zastoupení české vysoké školy při podání patentové přihlášky v zahraničí, zajištění smluvní dokumentace mezi spolupůvodci vynálezu

Zastoupení významné české společnosti v nekalosoutěžním sporu při porušení práv k ochranné známce

Zastoupení zahraničního e-shopu ve sporu s českými správními orgány, příprava kompletní dokumentace pro e-shop

Zastoupení řady společností při registraci ochranných známek a patentů včetně zpracování příslušné smluvní dokumentace

Úschova zdrojových kódů software, příprava příslušné smluvní dokumentace

Created by ©wordpressweb.cz
Top