ZALOHA

SPECIALIZACE

Právo nemovitostí

Zastupujeme naše klienty v souvislosti s celým spektrem právních vztahů souvisejících s nemovitostmi, včetně výstavby a developmentu nemovitostí, prodeje nemovitostních projektů, návrhu struktury transakcí s ohledem na právní a obchodní specifika daného případu…
více

Korporátní právo a M&A

Zabýváme se všemi oblastmi korporátního práva a máme rozsáhlé zkušenosti s realizací veškerých druhů M&A procesů a transakcí. Naše klienty pravidelně zastupujeme při převodech společností či závodů, při veškerých přeměnách společností…
více

Financování a projekty

Zastupujeme naše bankovní i nebankovní klienty ve všech záležitostech týkajících se financování a projektů, ať již se jedná o nastavení nejvhodnější struktury transakce z hlediska právního i obchodního, přípravu a vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace…
více

Insolvence a restrukturalizace

Poskytujeme komplexní právní poradenství týkající se insolvencí či restrukturalizací společností. Zajišťujeme prevenci insolvenčních rizik a zastoupení věřitelů při uplatnění insolvenčních nároků, včetně účasti na věřitelských orgánech a zastoupení v incidenčních sporech…
více

Pracovní právo

Zastupujeme naše klienty ve všech pracovněprávních záležitostech, ať již se jedná o přípravu pracovních smluv, pracovněprávní audity či zastupování ve sporech se zaměstnanci. Využíváme přitom účinně právní prostředky, které umožňují flexibilní a moderní nastavení pracovních vztahů…
více

IP a IT právo

Poskytujeme právní podporu v oblasti autorských práv a práv duševního vlastnictví. Zabýváme se registrací ochranných známek a patentů, včetně evropských a mezinárodních. Věnujeme se přípravě licenčních smluv a uplatnění práv z nich…
více

Přepravní právo a logistika

Poskytujeme komplexní právní služby v souvislosti se všemi druhy přepravy. Pro naše klienty z řad přepravcům a logistických společností zajišťujeme veškerou smluvní dokumentaci, včetně všeobecných podmínek a zajišťujeme správné nastavení smluvních vztahů…
více

Zastoupení před orgány státní správy ČR a Evropskou komisí

Poskytujeme právní poradenství v oblasti správního práva, zastupujeme naše klienty ve správních řízeních na všech úrovních, včetně ministerstev ČR. Prosazujeme použití přímo aplikovatelného unijního práva…
více

Právo nemovitostí

Zastupujeme naše klienty v souvislosti s celým spektrem právních vztahů souvisejících s nemovitostmi, včetně výstavby a developmentu nemovitostí, prodeje nemovitostních projektů, návrhu struktury transakcí s ohledem na právní a obchodní specifika daného případu, provádění právních prověrek (due diligence), právních vztahů vyplývajících z různých typů nájmů a zastupování v soudních řízeních ve sporech vyplývajících z výše uvedeného. Naší devizou je dlouholetá a důkladná znalost nemovitostního trhu a jeho standardů, kterou promítáme do efektivního poradenství našim klientům. …více

Korporátní právo a M&A

Zabýváme se všemi oblastmi korporátního práva a máme rozsáhlé zkušenosti s realizací veškerých druhů M&A procesů a transakcí. Naše klienty pravidelně zastupujeme při převodech společností či závodů, při veškerých přeměnách společností (fúze, odštěpení, změny právních forem, atd.) a též při zakládání společných podniků joint-ventures. Zajišťujeme komplexně zakládání společností, změny struktury i likvidace, včetně speciálních forem (svěřenské fondy, investiční společnosti). Specializujeme se na optimalizace firemních struktur a též problematiku rodinného nástupnictví. Poskytujeme též poradenství ve všech otázkách týkajících se správy společností a jejích vnitřních vztahů. …více

Financování a projekty

Zastupujeme naše bankovní i nebankovní klienty ve všech záležitostech týkajících se financování a projektů, ať již se jedná o nastavení nejvhodnější struktury transakce z hlediska právního i obchodního, přípravu a vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace či zastupování bank při realizaci zajištění. …více

Insolvence a restrukturalizace

Poskytujeme komplexní právní poradenství týkající se insolvencí či restrukturalizací společností. Zajišťujeme prevenci insolvenčních rizik a zastoupení věřitelů při uplatnění insolvenčních nároků, včetně účasti na věřitelských orgánech a zastoupení v incidenčních sporech. Na straně úpadců se zabýváme přípravou nekonkursních režimů (moratorium, reorganizace) za účelem zachování provozu. Provádíme všechny druhy restrukturalizací společností. …více

Pracovní právo

Zastupujeme naše klienty ve všech pracovněprávních záležitostech, ať již se jedná o přípravu pracovních smluv, pracovněprávní audity či zastupování ve sporech se zaměstnanci. Využíváme přitom účinně právní prostředky, které umožňují flexibilní a moderní nastavení pracovních vztahů dle firemních potřeb (konta pracovní doby, self-scheduling, sdílení pracovních míst, atd.) a efektivní řešení problémových situací a sporů se zaměstnanci. …více

IP a IT právo

Poskytujeme právní podporu v oblasti autorských práv a práv duševního vlastnictví. Zabýváme se registrací ochranných známek a patentů, včetně evropských a mezinárodních. Věnujeme se přípravě licenčních smluv a uplatnění práv z nich. Zastupujeme firmy i autory ve sporech při porušení autorských a průmyslových práv a ve sporech nekalosoutěžních. Specializujeme se na složitou problematiku zaměstnaneckých autorských práv, výkonu práv zaměstnavateli a převody těchto práv. Zabýváme se též právním zajištěním obchodování na internetu a e-shopů. …více

Přepravní právo a logistika

Poskytujeme komplexní právní služby v souvislosti se všemi druhy přepravy. Pro naše klienty z řad přepravcům a logistických společností zajišťujeme veškerou smluvní dokumentaci, včetně všeobecných podmínek a zajišťujeme správné nastavení smluvních vztahů. Zastupujeme ve sporech o náhradu škody z přepravy. Poskytujeme poradenství v oblasti celního řízení. …více

Zastoupení před orgány státní správy ČR a Evropskou komisí

Poskytujeme právní poradenství v oblasti správního práva, zastupujeme naše klienty ve správních řízeních na všech úrovních, včetně ministerstev ČR. Prosazujeme použití přímo aplikovatelného unijního práva; v případě porušení unijního práva ze strany ČR zastupujeme klienty v řízení ohledně stížnosti před Evropskou komisí. …více

Created by ©wordpressweb.cz
Top