Přepravní právo a logistika

Poskytujeme komplexní právní služby v souvislosti se všemi druhy přepravy. Pro naše klienty z řad přepravcům a logistických společností zajišťujeme veškerou smluvní dokumentaci, včetně všeobecných podmínek a zajišťujeme správné nastavení smluvních vztahů. Zastupujeme ve sporech o náhradu škody z přepravy. Poskytujeme poradenství v oblasti celního řízení.

Vybrané reference:

Zastupování významné průmyslové společnosti jako žalobce ve sporu o náhradu škody vzniklé v důsledku porušení obalů dodávaného zboží během silniční nákladní přepravy

Zastupování objednatele dopravy jako žalobce v soudním sporu proti dopravci na náhradu škody za poškození přepravovaného zboží

Právní zastoupení českého poskytovatele dopravních služeb proti německému přepravci, dohoda o narovnání

Právní zastoupení českého dopravce v německém celním řízení ohledně českých právních aspektů

Vypracování všeobecných přepravních a všeobecných zasílatelských podmínek významné spediční společnosti

Vypracování komplexní smluvní dokumentace pro provozovatele kombinované dopravy.

Zastupování zahraniční spediční společnosti jako strany žalované ve sporu o náhradu škody z pozdního dodání do místa určení (Ruská federace).

Dojednání smluvní dokumentace pro konsignační sklady zahraničnímu výrobci v oblasti automotive.

Dojednání rámcových pojistných smluv pro pojištění rizik z pravidelných dodávek zboží v rámci Evropské unie.

Created by ©wordpressweb.cz
Top