Právo nemovitostí

Zastupujeme naše klienty v souvislosti s celým spektrem právních vztahů souvisejících s nemovitostmi, včetně výstavby a developmentu nemovitostí, prodeje nemovitostních projektů, návrhu struktury transakcí s ohledem na právní a obchodní specifika daného případu, provádění právních prověrek (due diligence), právních vztahů vyplývajících z různých typů nájmů a zastupování v soudních řízeních ve sporech vyplývajících z výše uvedeného. Naší devizou je dlouholetá a důkladná znalost nemovitostního trhu a jeho standardů, kterou promítáme do efektivního poradenství našim klientům.

Vybrané reference:

Právní poradenství zahraniční developerské společnosti ohledně právní prověrky souborů pozemků a budovy a kompletní přeměny a procesu přestavby multifunkční budovy v Praze 1 včetně strukturace celé transakce, uzavírání smlouvy s dodavatelem stavby a organizace řízení o jeho výběru, účast na procesu obstarání povolení k provádění stavby pomocí institutu certifikátu autorizovaného inspektora, veškerá smluvní dokumentace s dodavateli včetně projektantů a architektů

Poradenství jedné z největších českých bank při výstavbě nové centrální budovy v Praze včetně akvizice pozemků, výběrových řízení s poradci a dodavatelem – developerem stavby, včetně souvisejících správních řízení

Právní poradenství zahraničnímu investičnímu fondu v rámci prodeje nemovitostí z portfolia retailových center – komplexní právní poradenství včetně strukturace jednotlivých transakcí, přípravy a vyjednávání smluvní dokumentace

Právní poradenství jedné z největších českých bank při uzavírání smluv mezi bankou jako nájemcem a pronajímateli ohledně pobočkové sítě banky včetně stavebních dodávek a výstavby poboček

Právní poradenství realitnímu fondu jedné z nejvýznamnějších českých bank ohledně akvizice multifunkčního projektu v Brně včetně přípravy a vyjednávání transakční dokumentace

Právní poradenství české developerské společnosti v rámci developmentu rozsáhlého retailového parku v Hradci Králové – strukturace transakce, příprava a vyjednávání smluvní dokumentace

Právní poradenství zahraniční developerské společnosti s ohledem na právní prověrku (due diligence) souboru pozemků bývalého průmyslového areálu na Praze 7 (cca 60.000 m2 plochy), včetně prověrky historického vývoje vlastnických vztahů, a restitučních nároků a poradenství v rámci následného prodeje celého komplexu včetně strukturace transakce a přípravy a vyjednávání transakční dokumentace

Created by ©wordpressweb.cz
Top