JUDr. Magdalena Hrdličková, Ph.D.

advokátka

magdalena.hrdlickova@ohbs.cz

+420 603 719 793

JUDr. Magdalena Hrdličková, Ph.D. se specializuje na poradenství v oblasti smluvního obchodního i občanského právo, práva obchodních společností, práva duševního vlastnictví, soutěžního práva a práva nemovitostí. Dlouhodobě se zaměřuje také na evropské právo, zvláště v návaznosti na právo týkající se přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. V průběhu své praxe v advokacii úspěšně vedla řadu obchodněprávních, občanskoprávních sporů, včetně sporů vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví a nekalé soutěže, podílela se na řadě korporátních a nemovitostních projektů; má zkušenosti s prosazováním evropského práva vůči českým úřadům, včetně zastupování v řízeních u Evropské komise ohledně stížností podaných proti České republice.

Je advokátkou od roku 1999; v minulosti působila ve významných mezinárodních advokátních kancelářích. V roce 2010 založila spolu s dalšími kolegy OHB jako butikovou advokátní kancelář specializující se zejména na nemovitostní projekty, projekty financování a transakční právo.

Právní služby poskytuje v češtině, němčině a angličtině.

Created by ©wordpressweb.cz
Top