Právní upozornění

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem, který je spotřebitele

Každý klient, který je fyzickou osobou, jež mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavřel smlouvu o poskytování právních služeb s advokátem, má možnost obrátit se na Českou advokátní komoru (https://www.cak.cz/) za účelem vyřešení sporu s advokátem, jako poskytovatelem právní služby, mimosoudní cestou. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může klient-spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

Komunikace advokátní kanceláře Obdržíte-li e-mail odeslaný z domény @ohbs.cz omylem, vezměte prosím na vědomí, že obsah takové zprávy je právně chráněn a může obsahovat důvěrné informace. Pokud nejste zamýšleným adresátem, prosím informujte nás neprodleně o obdržení takové zprávy a zprávu včetně příloh vymažte.

Created by ©wordpressweb.cz
Top