Jiří Večerka

paralegal

jiri.vecerka@ohbs.cz

+420 222 315 270

Poskytuji právní podporu celému týmu kanceláře, a to napříč všemi oblastmi civilního práva. Zejména se zaměřuji na právo obchodních společností, obchodní kontrakty, insolvence a právo veřejných zakázek. Zajímám se o mezinárodní a evropské právo a jeho aplikaci u přeshraničních právních případů.

Created by ©wordpressweb.cz
Top